Όροι Χρήσης

1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1.1 Αυτή η σελίδα (μαζί με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookie) σας ενημερώνει τους όρους χρήσης βάσει των οποίων μπορείτε να κάνετε χρήση του ιστότοπού μας υπό τον τομέα http://http://margaronaroyal.gr (το « http://www.margaronaroyal.gr”). Η πρόσβασή σας και η χρήση του ιστότοπου υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης και σε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπό μας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτούς τους Όρους Χρήσης και ότι συμφωνείτε να τους συμμορφώνεστε. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης, παρακαλούμε να αποφύγετε τη χρήση της Ιστοσελίδας μας.
1.2 Ο Ιστότοπος είναι ένας Ιστότοπος που διαχειρίζεται η Amalia Hotels, μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Ελλάδα με εγγεγραμμένο αριθμό [http://www.margaronaroyal.gr] της οποίας η διεύθυνση είναι Λεωφ. Μεσογείων 275 Χαλανδρίου 152 («Εμείς»).
1.3 Όλες οι αναφορές σε «μας», «εμάς» ή «εμείς», στους παρόντες Όρους Χρήσης θεωρείται ότι αναφέρονται στην Εταιρεία.

2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΣ 2.1 Η πρόσβαση στον Ιστότοπό μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε την υπηρεσία που παρέχουμε στον ιστότοπό μας χωρίς προειδοποίηση (δείτε παρακάτω). Δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν για οποιονδήποτε λόγο ο Ιστότοπός μας δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.
2.2 Κατά καιρούς, ενδέχεται να περιορίζουμε την πρόσβαση σε ορισμένα μέρη του Ιστότοπού μας ή σε ολόκληρο τον Ιστότοπό μας σε χρήστες. Εάν προκύψει ανάγκη, ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβαση στον Ιστότοπό μας ή να τον διακόψουμε επ’ αόριστον.
2.3 Εάν επιλέξετε ή σας παρέχεται κωδικός αναγνώρισης χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας μας, πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές και δεν πρέπει να τις αποκαλύπτετε σε τρίτους. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, είτε επιλεγεί από εσάς είτε εκχωρηθεί από εμάς, ανά πάσα στιγμή, εάν κατά τη γνώμη μας δεν έχετε συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης.
2.4 Είστε υπεύθυνοι να κάνετε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας. Είστε επίσης υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπό μας μέσω της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο γνωρίζουν αυτούς τους όρους και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
3.1 Έχουμε το δικαίωμα να απαγορεύσουμε ή/και να διακόψουμε τη μετάδοση της Ιστοσελίδας (ή τη λειτουργία πολλών από τις υπηρεσίες της) σε οποιονδήποτε χρήστη, εφόσον σύμφωνα με την εύλογη κρίση μας πιστεύουμε ότι αυτή η πρόσβαση μπορεί να μας θέσει σε κίνδυνο ή/και ο χρήστης ή/και οποιοδήποτε τρίτο μέρος, καθώς και ότι ο χρήστης έχει παραβιάσει τους Όρους Χρήσης ή/και τη νομοθεσία.
3.2 Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε τη λειτουργία της Ιστοσελίδας (ή τη λειτουργία πολλών από τις υπηρεσίες της) λόγω εργασιών ενημέρωσης, βελτίωσης λογισμικού ή βελτίωσης των λειτουργιών ασφαλείας της. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ιστότοπος δεν θα είναι προσβάσιμος από τους χρήστες.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
4.1 Ο ιστότοπος και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το κείμενο, το σχέδιο, τα λογότυπα, τα γραφικά, τα εικονίδια, τις εικόνες και άλλο υλικό σε αυτόν τον Ιστότοπο (το «Περιεχόμενο») αποτελούν ιδιοκτησία των Amalia Hotels. θυγατρικές εταιρείες ή περιλαμβάνονται με την άδεια του σχετικού ιδιοκτήτη.
4.2 Η χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου, εκτός από όσα προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς τη γραπτή άδεια του κατόχου του Περιεχομένου απαγορεύεται αυστηρά. Θα επιβάλλουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης ποινικής δίωξης.
4.3 Με το παρόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ως εξής:
(α) Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να κατεβάσετε αποσπάσματα οποιασδήποτε σελίδας από τον Ιστότοπό μας για προσωπική σας αναφορά και μπορείτε να επιστήσετε την προσοχή άλλων εντός του οργανισμού σας σε υλικό που δημοσιεύεται στον Ιστότοπό μας.
(β) Δεν πρέπει να τροποποιείτε το χαρτί ή τα ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού που έχετε εκτυπώσει ή κατεβάσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εικόνες, φωτογραφίες, ακολουθίες βίντεο ή ήχου ή γραφικά χωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.
(γ) Η κατάστασή μας (και οποιωνδήποτε αναγνωρισμένων συντελεστών) ως συγγραφέων του υλικού στον Ιστότοπό μας πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται.
(δ) Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μέρος του υλικού στον Ιστότοπό μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να έχετε λάβει άδεια για να το πράξετε από εμάς ή τους δικαιοδόχους μας.
(ε) Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας θα παύσει αμέσως και θα πρέπει, κατά την επιλογή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα του υλικού που έχουν κάνει.
(στ) Ως προϋπόθεση για την πρόσβασή σας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου, μας εγγυάστε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό που απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή με τρόπο που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να δημιουργήσει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλον τρόπο οποιονδήποτε νόμο και ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο για να δημοσιεύσετε ή να μεταδώσετε οποιαδήποτε παραβατική, απειλητική, ψευδής, παραπλανητική, καταχρηστική, παρενοχλητική, συκοφαντική, δυσφημιστική, χυδαία, άσεμνη, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, πορνογραφικό ή βέβηλο υλικό. Θα συνεργαστούμε πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που ζητά ή την καθοδηγεί να αποκαλύψει την ταυτότητα οποιουδήποτε δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιες πληροφορίες ή υλικό.

5. ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ
5.1 Οι σχολιασμοί και άλλα υλικά που δημοσιεύονται στον Ιστότοπό μας δεν προορίζονται να ισοδυναμούν με συμβουλές στις οποίες θα πρέπει να βασιστούμε. Ως εκ τούτου, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη και ευθύνη που απορρέει από οποιαδήποτε εξάρτηση από οποιονδήποτε επισκέπτη της Ιστοσελίδας μας ή από οποιονδήποτε μπορεί να ενημερωθεί για οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του.

6. Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ
6.1 Το υλικό που εμφανίζεται στον Ιστότοπό μας παρέχεται χωρίς εγγυήσεις, όρους ή εγγυήσεις ως προς την ακρίβειά του. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς και τρίτα μέρη που συνδέονται με εμάς αποκλείουμε ρητά:
(α) Όλους τους όρους, τις εγγυήσεις και άλλους όρους που θα μπορούσαν διαφορετικά να υπονοούνται από την ισχύουσα νομοθεσία.
(β) Οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από οποιονδήποτε χρήστη σε σχέση με τον Ιστότοπό μας ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης του Ιστότοπού μας, οποιωνδήποτε ιστότοπων που συνδέονται με αυτόν και οποιοδήποτε υλικό αναρτάται σε αυτό, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε ευθύνης για: απώλεια εισοδήματος ή εσόδων· απώλεια της επιχείρησης? απώλεια κερδών ή συμβάσεων· απώλεια της αναμενόμενης εξοικονόμησης· απώλεια δεδομένων· απώλεια υπεραξίας· σπατάλη χρόνου διαχείρισης ή γραφείου. και για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους, όσο και αν προκύψει και είτε προκλήθηκε από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παράβασης της σύμβασης ή άλλου είδους, ακόμη και αν είναι προβλέψιμο, υπό τον όρο ότι αυτός ο όρος δεν εμποδίζει αξιώσεις για απώλεια ή ζημία της υλικής περιουσίας σας ή οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις για άμεση οικονομική ζημία που δεν εξαιρούνται από καμία από τις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω. 6.2 Αυτό δεν επηρεάζει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει από αμέλειά μας, ούτε την ευθύνη μας για δόλια ψευδή δήλωση ή ψευδή δήλωση ως προς ένα θεμελιώδες θέμα, ούτε οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ
7.1 Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπό μας, συναινείτε σε μια τέτοια επεξεργασία και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς είναι ακριβή.

8. ΑΝΕΒΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
8.1 Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε μια δυνατότητα που σας επιτρέπει να ανεβάσετε υλικό στον Ιστότοπό μας ή να έρθετε σε επαφή με άλλους χρήστες του ιστότοπού μας, πρέπει να συμμορφώνεστε με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται παρακάτω. Εγγυάστε ότι οποιαδήποτε τέτοια συνεισφορά όντως συμμορφώνεται με αυτά τα πρότυπα και μας αποζημιώνετε για οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της εγγύησης.
8.2 Οποιοδήποτε υλικό ανεβάζετε στον Ιστότοπό μας θα θεωρείται μη εμπιστευτικό και μη αποκλειστικό και έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε, να αντιγράψουμε, να διανείμουμε και να αποκαλύψουμε σε τρίτα μέρη οποιοδήποτε τέτοιο υλικό για οποιονδήποτε σκοπό. Έχουμε επίσης το δικαίωμα να αποκαλύψουμε την ταυτότητά σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που ισχυρίζεται ότι οποιοδήποτε υλικό που δημοσιεύετε ή ανεβάζετε στον Ιστότοπό μας συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή του δικαιώματός τους στην ιδιωτική ζωή.
8.3 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε τρίτου μέρους για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιουδήποτε υλικού που δημοσιεύεται από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη της Ιστοσελίδας μας.

8.4 Έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε υλικό ή ανάρτηση κάνετε στον Ιστότοπό μας εάν, κατά τη γνώμη μας, τέτοιο υλικό δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται παρακάτω.

9. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
9.1 Το Περιεχόμενο σε αυτόν τον Ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Αλλαγές ενδέχεται να γίνονται περιοδικά σε αυτόν τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν δεσμευόμαστε να ενημερώνουμε τακτικά τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Επιπλέον, δεν εγγυόμαστε ότι αυτός ο ιστότοπος θα λειτουργεί αδιάκοπα ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθώνονται περιοδικά ή ότι είναι συμβατή με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό σας, ότι ο ιστότοπος θα είναι ασφαλής, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται στο τον Ιστότοπο, ότι ο διακομιστής που παρέχει τον Ιστότοπο είναι απαλλαγμένος από ιούς ή οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο λογισμικό.
9.2 Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, οι χρήστες αποδέχονται ότι έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε και/ή να διακόψουμε προσωρινά ή μόνιμα ολόκληρο ή μέρος του Ιστότοπου με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε είδος ζημίας (θετική, αρνητική, τυχαία, συμβατική ή άλλη) που προκύπτει από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στον Ιστότοπο, τη διακοπή του συνόλου ή μέρους αυτού, την καθυστέρηση, τη μη παράδοση , διακοπή ή κακή λήψη της υπηρεσίας ή απώλεια του περιεχομένου τους, την ύπαρξη οποιουδήποτε σφάλματος. Σε κάθε περίπτωση, Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε οποιαδήποτε στιγμή προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή μέρους του Ιστότοπου για συντήρηση ή αναβάθμιση ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
9.3 ΟΛΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΚΕΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΚΑΜΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΩΜΕΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ, ΤΗΝ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΕΝΤΕΛΕΣΤΕΡΗ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ, ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΑΜΕ ΟΥΤΕ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΟΥΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ, ΠΛΗΡΕΣ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ. ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

10. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
10.1 Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΟΥΤΕ ΕΜΕΙΣ, ΟΥΤΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ή ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΑΣ, ΟΥΤΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΜΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΕΜΜΕΒΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΕΥΘΥΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ, ΚΑΤΑΝΟΗ, ΚΑΘΗΜΟΤΗΤΑ. ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΑΥΣΤΗΡΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΛΛΩΣ, ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ.

11. ΙΟΙ, HACKING ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΒΛΗΜΑΤΑ
11.1 Δεν πρέπει να κάνετε κατάχρηση της Ιστοσελίδας μας εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, trojans, worms, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπό μας, στον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος ο Ιστότοπός μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένος στον Ιστότοπό μας. Δεν πρέπει να επιτεθείτε στον Ιστότοπό μας μέσω επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή κατανεμημένης επίθεσης άρνησης υπηρεσίας.
11.2 Με την παραβίαση αυτής της διάταξης, θα διαπράξετε ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτές. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας θα παύσει αμέσως.
11.3 Δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από κατανεμημένη επίθεση άρνησης υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό υπολογιστή σας, τα προγράμματα υπολογιστών, τα δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό λόγω της χρήσης του ιστότοπού μας ή τη λήψη οποιουδήποτε υλικού που έχει αναρτηθεί σε αυτό ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο που συνδέεται με αυτό.

12. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΣ 12.1 Μπορείτε να συνδεθείτε με την αρχική μας σελίδα, υπό τον όρο ότι το κάνετε με τρόπο δίκαιο και νόμιμο και δεν βλάπτει τη φήμη μας ή δεν το εκμεταλλεύεται, αλλά δεν πρέπει να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο με τέτοιο τρόπο για να προτείνουμε οποιαδήποτε μορφή συσχέτισης, έγκρισης ή έγκρισης εκ μέρους μας, όπου δεν υπάρχει.
12.2 Δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο από οποιονδήποτε ιστότοπο που δεν ανήκει σε εσάς.

12.3 Ο ιστότοπός μας δεν πρέπει να πλαισιώνεται σε κανέναν άλλο ιστότοπο, ούτε μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας εκτός από την αρχική σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση. Ο ιστότοπος από τον οποίο συνδέεστε πρέπει να συμμορφώνεται από κάθε άποψη με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. 12.4 Εάν επιθυμείτε να κάνετε οποιαδήποτε χρήση υλικού στον Ιστότοπό μας εκτός από αυτό που αναφέρεται παραπάνω, απευθυνθείτε στο αίτημά σας στην Athenian Hotel Enterprises SA- [email protected]

13. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ
ΜΑΣ 13.1 Όπου ο Ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτα μέρη, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για ενημέρωσή σας. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο των περιεχομένων αυτών των τοποθεσιών ή πόρων και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για αυτά ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους.

14. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
14.1 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας μόνο για νόμιμους σκοπούς. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας:
(α) Με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει οποιαδήποτε ισχύουσα τοπική, εθνική ή διεθνή νομοθεσία ή κανονισμό.
(β) Με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος ή δόλιος ή έχει οποιονδήποτε παράνομο ή δόλιο σκοπό ή αποτέλεσμα.
(γ) Με σκοπό να βλάψουν ή να επιχειρήσουν να βλάψουν ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
(δ) Για την αποστολή, τη συνειδητή λήψη, τη μεταφόρτωση, τη λήψη, τη χρήση ή την επαναχρησιμοποίηση οποιουδήποτε υλικού που δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου των παρόντων Όρων Χρήσης.
(ε) Για τη μετάδοση ή την αποστολή οποιουδήποτε ανεπιθύμητου ή μη εξουσιοδοτημένου διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής παρόμοιας παρότρυνσης (spam).
(στ) Να μεταδίδουν εν γνώσει τους δεδομένα, να στέλνουν ή να ανεβάζουν υλικό που περιέχει ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, χρονολογικές βόμβες, καταγραφείς πληκτρολόγησης, spyware, adware ή οποιοδήποτε άλλο επιβλαβές πρόγραμμα ή παρόμοιο κώδικα υπολογιστή που έχει σχεδιαστεί για να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικό ή υλικό υπολογιστή.

14.2 Συμφωνείτε επίσης:
(α) Να μην αναπαράγετε, να αντιγράψετε ή να επαναπουλήσετε οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπού μας κατά παράβαση των διατάξεων των Όρων Χρήσης μας.
(β) Να μην έχουν πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση, να μην παρεμβαίνουν, να βλάπτουν ή να διαταράσσουν:
(i) οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας.
(ii) οποιονδήποτε εξοπλισμό ή δίκτυο στο οποίο είναι αποθηκευμένος ο Ιστότοπός μας,
(iii) οποιοδήποτε λογισμικό που χρησιμοποιείται για την παροχή της Ιστοσελίδας μας, ή
(iv) οποιονδήποτε εξοπλισμό ή δίκτυο ή λογισμικό που ανήκει ή χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

15. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
15.1 Θα προσδιορίσουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, εάν υπήρξε παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης μέσω της χρήσης του ιστότοπού μας από εσάς. Όταν έχει συμβεί παραβίαση των Όρων Χρήσης, ενδέχεται να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνουμε κατάλληλη.

16. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
16.1 Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα σε οποιοδήποτε λογισμικό που διατίθεται για λήψη από τον Ιστότοπο («Λογισμικό») ανήκουν σε εμάς ή στους προμηθευτές/παρόχους άδειας χρήσης μας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες από τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο, ίσως χρειαστεί να συνάψετε άδειες χρήσης με τρίτους παρόχους λογισμικού. Η ικανότητά σας να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να εξαρτάται από το εάν έχετε συνάψει τέτοιες άδειες. Η χρήση του Λογισμικού από εσάς διέπεται από τους όρους οποιασδήποτε άδειας χρήσης που μπορεί να συνοδεύει ή να περιλαμβάνεται στο Λογισμικό. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη διευθέτηση τέτοιων αδειών. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε Λογισμικό εκτός εάν συμφωνείτε με μια τέτοια συμφωνία άδειας χρήσης. Όπου κάνετε λήψη λογισμικού από αυτόν τον ιστότοπο, το κάνετε με δική σας ευθύνη.

17. ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ
17.1 Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας αυτήν τη σελίδα. Αναμένεται να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να λαμβάνετε υπόψη τυχόν αλλαγές που κάναμε, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς. Ορισμένες από τις διατάξεις που περιέχονται σε αυτούς τους όρους χρήσης ενδέχεται επίσης να αντικατασταθούν από διατάξεις ή ειδοποιήσεις που δημοσιεύονται αλλού στον Ιστότοπό μας.

18. ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΣΑΣ
18.1 Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με υλικό που εμφανίζεται στον Ιστότοπό μας, επικοινωνήστε με την Athenian Hotel Enterprises SA- [email protected]

19. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
19.1 Αυτοί οι Όροι Χρήσης και η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επιλογή της νομοθεσίας. Τα δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας που βρίσκονται στην Ελλάδα θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιεσδήποτε και όλες τις διαφορές που προκύπτουν από, σχετίζονται ή αφορούν τους παρόντες Όρους Χρήσης και/ή τον Ιστότοπο ή στις οποίες οι παρόντες Όροι Χρήσης ή/και ο Ιστότοπος αποτελούν υλικό γεγονός.
19.2 Εάν αποφασίσουμε να παραιτηθούμε από οποιαδήποτε παραβίαση υποχρέωσης που προκύπτει από αυτούς τους Όρους Χρήσης, τότε αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε παραιτηθεί από οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ή οποιεσδήποτε μελλοντικές παραβιάσεις. Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν τυχόν δικαιώματα ή ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από οποιαδήποτε άλλη συμφωνία.
19.3 Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων Χρήσης κριθεί άκυρο ή μη εκτελεστό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των παραπάνω αποποίησης ευθύνης και περιορισμών ευθύνης, τότε η άκυρη ή εκτελεστή διάταξη θα θεωρηθεί ότι αντικαθίσταται από έγκυρη, εκτελεστή η διάταξη που ταιριάζει περισσότερο με την πρόθεση της αρχικής διάταξης και το υπόλοιπο της συμφωνίας θα συνεχίσει να ισχύει.